Luật Golf có thể đã được đơn giản hóa vào năm 2019, nhưng vẫn có một số Luật khiến người chơi vẫn còn lăn tăn khó hiểu… Trong bài viết này là 6 Quy tắc, định nghĩa hoặc tình huống thường có khả năng xảy ra nhầm lẫn, hiểu lầm hoặc hiểu sai.

1. Có bị phạt khi vô tình làm bóng di chuyển?

Mặc định theo Luật 9.4b, bạn sẽ bị phạt nếu di chuyển bóng của mình, dù là vô tình hay không. Sự nhầm lẫn bắt đầu nảy sinh sau khi một số Ngoại lệ xuất hiện sau khi Luật Golf sửa đổi từ năm 2019, trong đó bạn không còn bị phạt vì vô tình di chuyển quả bóng của mình khi tìm kiếm nó hoặc trên khu vực putting.

Nhưng ở những nơi khác, vẫn bị phạt một gậy nếu bạn vô tình dùng gậy đẩy vào bóng hoặc đánh rơi vật gì đó lên bóng khiến nó di chuyển.

Ball at Rest Moved
Vẫn bị phạt ở khu vực chung nếu bạn vô tình di chuyển bóng của mình.

Khi bạn làm bóng di chuyển trong khu vực chung, hố cát hoặc khu vực phạt (penalty area), bạn vẫn bị phạt một gậy và phải đặt lại bóng vào vị trí ban đầu trước khi tiếp tục chơi. Nếu bạn không đặt lại bóng trước khi chơi, hình phạt sẽ tăng lên thành hình phạt chung 2 gậy cho hành vi chơi sai vị trí.

2. “Biết hoặc gần như chắc chắn” nghĩa là gì?

Cụm từ “Biết hoặc gần như chắc chắn” này xuất hiện nhiều lần trong Luật Golf để xác định xem bóng của bạn có nằm trong khu phạt hay không, bóng có di chuyển hay không hoặc nguyên nhân khiến nó di chuyển. Đương nhiên từ “Biết” dễ hiểu, nhưng “gần như chắc chắn” nghĩa là gì? 

“Biết” có nghĩa là có bằng chứng thuyết phục cho thấy bóng của bạn đã đi vào khu vực phạt. VD: bạn thấy nước động và người chơi cùng nhóm cho biết bóng đã rơi xuống nước – nhìn chung là tình huống đã chắc chắn xảy ra. “Gần như chắc chắn” có nghĩa là tất cả thông tin hợp lý có sẵn đều chỉ ra rằng nó đang ở trong vòng cấm, nhưng có một mức độ nghi ngờ rất nhỏ về điều đó. Định nghĩa của cụm từ này trong Luật nói rằng ít nhất 95% khả năng tình huống cần xác định đã xảy ra. 

“Tất cả thông tin hợp lý có sẵn” bao gồm tất cả thông tin người chơi biết và tất cả thông tin khác mà họ có thể thu thập với nỗ lực hợp lý và không làm trì hoãn một cách vô lý. 

Khi đang tìm bóng, chỉ những thông tin có được trong thời gian ba-phút tìm kiếm mới được xem xét khi xác định nếu có biết hoặc gần như chắc chắn.

3. “Điểm giải thoát hoàn toàn gần nhất” là ở đâu?

Vẫn còn nhầm lẫn về “điểm giải thoát hoàn toàn gần nhất” để thoát khỏi tình trạng sân bất thường (hố có động vật, sân đang được sửa chữa, vật cản cố định hoặc nước đọng tạm thời), green sai hoặc Khu vực Cấm.

Giải thoát khỏi các điều kiện sân bất thường

Vấn đề là mọi người không thực sự hiểu khái niệm này và/hoặc họ quên mất họ đang được giải thoát khỏi điều gì. Mọi người thường hiểu “gần nhất”“đẹp nhất” với hy vọng hoặc niềm tin rằng mình có được vị trí bóng hoàn hảo. 

Nhưng bạn chỉ được giải thoát khỏi một vật cụ thể, chẳng hạn như đường xe điện (vật cản cố định) và điểm giải thoát hoàn toàn gần nhất là điểm gần nhất với nơi bóng nằm trên đường xe cart, cho dù đó là fairway, khu vực rough, một bụi cây hay bất cứ thứ gì. 

Nếu bạn không thích kết quả là mình sẽ phải thả bóng ở đâu, bạn luôn có thể chọn chơi ở vị trí nó nằm hoặc thực hiện một trong các phương án giải cứu bóng không thể chơi được dưới hình phạt. Nhưng điều bạn không thể làm là biến ‘gần nhất’ thành điểm ‘đẹp nhất’ để cảm thấy nhẹ nhõm hoàn toàn! 

4. Có thể đánh tập giữa vòng không?

Nhiều người chơi do thận trọng đã nghĩ rằng không được phép đánh tập trong vòng đấu. Nhưng ở giữa các hố, bạn có thể thực hành chipping và putting trên hoặc gần khu vực gạt bóng của hố vừa hoàn thành và khu vực phát bóng của hố kế tiếp; hoặc swing nháp ở khu vực tee (không được phép thực hiện các cú đánh tập ở bunker) – miễn là không “câu giờ”, trì hoãn cuộc chơi một cách vô lý.

Nhưng nếu bạn luyện tập theo cách hoặc khu vực không được phép, bạn sẽ nhận hình phạt chung theo Luật 5.5, áp dụng cho lỗ tiếp theo nếu nó diễn ra giữa lượt chơi của hai lỗ.

5. Có được cải thiện vết bóng trên green ảnh hưởng đến đường gạt bóng?

Trong vòng đấu và khi cuộc chơi bị dừng theo Luật 5.7a, người chơi có thể thực hiện hai hành động sau trên khu vực gạt bóng, cho dù bóng đang nằm trên hoặc ngoài khu vực gạt bóng đó: 

(1) Loại bỏ cát và đất rời. Cát và đất rời trên khu vực gạt bóng có thể được loại bỏ mà không bị phạt. 

(2) Sửa chữa hư hỏng. Người chơi có thể sửa chữa hư hỏng trên khu vực gạt bóng mà không bị phạt bằng các hành động hợp lý để phục hồi khu vực gạt bóng đó về gần với điều kiện ban đầu nhất, nhưng chỉ:

  • Bằng việc sử dụng tay, chân hoặc một bộ phận khác của cơ thể của họ hoặc một vật sửa dấu bóng, cái tee, gậy hoặc một trang thiết bị thông thường tương tự, và 
  • Không làm trì hoãn cuộc chơi một cách vô lý (Luật 5.6a). 

Tuy nhiên, nếu người chơi cải thiện khu vực gạt bóng bằng các hành động vượt quá mức hợp lý để phục hồi khu vực gạt bóng đó về điều kiện ban đầu (như là tạo một đường dẫn đến hố cờ hoặc sử dụng vật thể không được phép), người chơi sẽ nhận hình phạt chung do vi phạm Luật 8.1a.

How To Repair A Pitch Mark Correctly - Golf Monthly | Golf Monthly

Bên cạnh đó, cần lưu ý nếu bạn sửa lại dấu bóng ngoài khu vực green, bạn sẽ phải chịu hình phạt chung theo Luật 8.1a vì đã cải thiện các điều kiện ảnh hưởng đến cú đánh của bạn bằng cách thay đổi bề mặt sân.

Tóm lại, bạn có thể sửa vết bóng trên green bất cứ khi nào bạn muốn, nhưng sẽ không được phép sửa vết bóng ở vùng rìa green (cỏ fringe) nếu nó nằm trên line gạt bóng của bạn. 

6. Có thể gạt bóng ở green khác?

Luật golf không cho phép chơi bóng ở khu vực green của một hố khác. Green sai được định nghĩa là bất cứ vùng putting green nào không thuộc vùng putting green của hố đấu đang chơi. Trên thực tế, một số sân golf có các green nằm rất gần nhau, nhưng bạn vẫn sẽ không được phép gạt bóng từ green bên này sang green bên kia. Đối với green đôi hoặc green chung thì không có vấn đề gì.