Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm “Bóng Dự phòng” để từ đó bạn có thể áp dụng đúng cách khi phải sử dụng. 

Khi nào Bóng Dự Phòng được phép sử dụng? 

Trong trường hợp quả Bóng Gốc của người chơi có thể bị mất ngoài Khu vực Phạt hay bị Ngoại Biên (OB), để tiết kiệm thời gian người chơi có thể đánh 1 quả Bóng Dự phòng. 

Chú ý rằng: trường hợp bóng có thể mất là khi Bóng Gốc chưa được tìm hay được xác định và chưa được xem là mất hay là không thể chắc chắn việc bóng có khả năng bị mất trong hay ngoài Khu vực Phạt. 

 Tuy nhiên, nếu người chơi biết rằng bóng của mình chỉ có thể mất trong Khu vực Phạt thì người chơi không được phép đánh Bóng Dự phòng 

Người chơi phải làm gì khi đánh Bóng Dự phòng? 

Trước khi thực hiện đánh Bóng Dự phòng, người chơi phải thông báo việc đánh Bóng Dự phòng 1 cách rõ ràng, bằng cách sử dụng từ ”Bóng Dự phòng” hay 1 từ tương tự để diễn đạt rằng mình sẽ đánh Bóng Dự phòng. Việc sử dụng từ hay nói không rõ ràng, chẳng hạn “tôi sẽ đánh lại” hay “tôi sẽ đánh 1 quả bóng khác” là không phù hợp và chưa đầy đủ. 

Khi nào Bóng Dự phòng trở thành Bóng Trong cuộc (Ball in play) và khi nào phải loại bỏ? 

Khi nào Bóng Dự phòng trở thành Bóng Trong cuộc? 

Bóng Dự phòng sẽ trở thành Bóng Trong cuộc theo luật phạt Cú đánh và Khoảng cách khi: 

Bóng Gốc bị xem là mất ngoài Khu vực Phạt hay bị Ngoại biên (OB), lúc này Bóng Gốc không còn là Bóng Trong cuộc nữa mà trở thành 1 quả Bóng Sai, người chơi không được phép đánh bóng đó, kể cả nó có được tìm thấy sau khoảng thời gian cho phép tìm kiếm (3 phút). 

Khi Bóng Dự phòng được đánh đi từ vị trí có khoảng cách gần hố cờ hơn vị trí mà Bóng Gốc được ước lượng nằm ở đó. Lúc này quả Bóng Gốc sẽ không còn là Bóng Trong cuộc nữa mà trở thành quả Bóng Sai và người chơi không được phép đánh bóng đó, kể cả khi quả bóng này được tìm thấy trong khoảng thời gian cho phép tìm kiếm (3 phút) hay là được tìm thấy ở điểm gần hố cờ hơn vị trí ước lượng. 

Chú ý: Khi người chơi đánh quả Bóng Dự phòng về cùng khu vực với Bóng Gốc mà không xác định được rằng quả bóng nào là quả Bóng Gốc, quả nào là Bóng Dự phòng thì: 

Nếu chỉ thấy 1 quả bóng tại khu vực đó, quả bóng đó sẽ phải xem là Bóng Dự phòng và trở thành Bóng Trong cuộc. 

Nếu cả 2 quả bóng được tìm tại khu vực đó thì người chơi phải lựa chọn 1 quả bóng để xem là Bóng Dự phòng và nó sẽ trở thành Bóng Trong cuộc, quả bóng còn lại được xem là mất và không được phép đánh. 

Trong một số trường hợp, người chơi có thể thay thế bóng khi biết hoặc gần như chắc chắn (Know or virtual certain) chuyện gì đã xảy ra với quả bóng của mình: Theo đó người chơi sẽ có thêm 1 lựa chọn khi không tìm thấy bóng của mình nhưng biết hoặc gần như chắc chắn rằng bóng: 

Đã nằm trong sân và bị di chuyển bởi tác động bên ngoài theo luật 9.6 

Đã nằm trong sân và nằm bên trong hay trên vật cản di dời được theo luật 15.2b hay một điều kiện sân bất thường theo luật 16.1e. 

Bị cố tình làm chệch hướng hoặc dừng lại bởi một người nào đó theo luật 11.2c 

Lúc này người chơi sẽ được thay thế 1 bóng khác như được cho phép theo điều luật tương ứng hoặc xem Bóng Dự phòng là Bóng Trong cuộc theo hình phạt cú đánh và khoảng cách. 

Khi nào phải loại bỏ Bóng Dự phòng? 

Bóng Dự phòng sẽ phải được loại bỏ, ngay cả khi chưa trở thành Bóng Trong cuộc, ở trong một trong hai trường hợp sau: 

Khi Bóng Gốc được tìm thấy trên sân, bên ngoài Khu vực Phạt, trước khi kết thúc thời gian tìm kiếm cho phép (3 phút). Người chơi phải chơi Bóng Gốc tại vị trí nó đang nằm. 

Khi Bóng Gốc được tìm thấy trong Khu vực Phạt, hoặc có thông tin để biết hoặc gần như chắc chắn Bóng Gốc nằm trong Khu vực Phạt, người chơi phải chơi Bóng Gốc tại vị trí bóng nằm hoặc xử lý theo luật 17.1d. 

Trong mỗi trường hợp trên, Bóng Dự phòng trở thành Bóng Sai và người chơi không được thực hiện bất kỳ cú đánh nào với nó. Tất cả các cú đánh với Bóng Dự phòng trước khi nó bị loại bỏ (bao gồm các cú đánh và gậy phạt liên quan tới các cú đánh đó) sẽ không tính.