Một trong những nguyên tắc cơ bản khi chơi golf là chơi với điều kiện sân sẵn có, hay nói một cách khác là “sân thế nào thì chơi thế đó”. Cùng tìm hiểu những luật cụ thể liên quan đến vấn đề này. 

“Chơi với điều kiện sân sẵn có” được hiểu là khi bóng của người chơi lăn đến và nằm yên ở một vị trí trên sân golf, người chơi phải chấp nhận các điều kiện ảnh hưởng tới cú đánh tiếp theo của mình và không được cải thiện các điều kiện này trước khi đánh bóng.  

Người chơi cần hiểu về luật golf

Trong một số trường hợp, việc thay đổi điều kiện ảnh hưởng đến cú đánh là được phép hay không bị phạt như là người chơi thực hiện một số hành động hợp lý cho dù chúng có thể cải thiện các điều kiện đó hay là người chơi phục hồi lại nguyên trạng các điều kiện đó sau khi chúng đã được cải thiện hay bị làm xấu đi. Vậy hành động nào là được phép và hành động nào là không được phép? 

Các hành động không được phép làm: 

 • Người chơi không được phép làm các hành động sau nếu chúng làm cải thiện các điều kiện ảnh hưởng đến cú đánh của người chơi:
 • Di chuyển, uốn cong hay bẻ gãy bất kỳ các vật sau:
 • Vật thể tự nhiên đang mọc hay bám chặt vào đất
 • Các vật cản nhân tạo cố định, các vật thể thuộc sân hay các vật thể dùng xác định ranh giới của sân.
 • Vật đánh dấu khu vực phát bóng (tee-marker) của hố golf khi đánh bóng từ khu vực phát bóng đó
 • Di chuyển vật thể tự nhiên rời hay vật cản nhân tạo di dời được tới vị trí khác để trợ giúp cho việc đánh bóng (như việc để tạo thế đứng đánh bóng).

Thay đổi bề mặt đất như: 

 • Lấp vết đánh bóng
 • Di dời hoặc đè các vết đánh bóng đã được lấp, hay vùng cỏ vả đã nằm đúng chỗ
 • Tạo ra hay loại bỏ các hố, vết lồi lõm hay bề mặt không bằng phẳng
 • Loại bỏ hay đè cát bằng chân, gạt cát bằng gậy
 • Loại bỏ sương, sương giá hay nước.
Sân thế nào thì chơi thế đó

Các hành động được phép làm:

Trong quá trình chuẩn bị hay khi thực hiện các cú đánh, người chơi có thể làm bất kỳ các hành động liệt kê dưới đây mà sẽ không bị phạt mặc dù như vậy có thể sẽ cải thiện các điều kiện ảnh hưởng đến cú đánh của người chơi, đó là: 

 • Tìm kiếm bóng của người chơi một cách đúng đắn bằng việc có các hành động hợp lý để tìm và xác định bóng.
 • Loại bỏ các vật thể tự nhiên rời rạc hay di dời vật cản nhân tạo di dời được bằng những hành động hợp lý.
 • Hành động một cách hợp lý để đánh dấu vị trí bóng, nhấc và đặt lại quả bóng theo điều luật 14.1 & 14.2
 • Đặt gậy nhẹ nhàng xuống đất trước và sau vị trí bóng nằm, tuy nhiên không được phép ấn mạnh gậy xuống đất hay làm việc đó (đặt gậy) trong khu vực bẫy cát.
 • Đặt chân chắc chắn khi tạo thế đứng bao gồm cả việc nhấn chân vào cát hay đất rời một cách hợp lý.
 • Thực hiện những hành động hợp lý để tiến đến vị trí bóng và thực hiện thế đứng một cách hợp lý nhất để thực hiện cú đánh. Tuy nhiên khi làm việc này thì người chơi không được quyền tạo thế đứng hay swing 1 cách bình thường và người chơi phải sử dụng cách mà ít gây hư hại nhất tới các điều kiện ảnh hưởng tới cú đánh ở tình huống đặc biệt đó.
 • Khi thực hiện cú đánh hay back swing để thực hiện cú đánh trừ khi bóng nằm trong khu vực bẫy cát, việc back swing để thực hiện cú đánh mà để gậy chạm cát là không được phép.
 • Trên khu vực phát bóng: đặt hay cắm tee trong khu vực này; di dời, bẻ cong hay bẻ gẫy bất cứ vật thể tự nhiên đang mọc hay gắn chặt vào đất; làm thay đổi bề mặt đất, loại bỏ, ấn xuống cát hay đất rời hay loại bỏ sương, sương giá hay nước.
 • Trong khu vực bẫy cát: cào cát để chăm sóc/ phục hồi sân sau khi đánh bóng ra khỏi khu vực bẫy cát.
 • Loại bỏ cát và đất rời trên khu vực green, sửa chữa các hư hỏng ở khu vực này.
 • Di dời một vật thể tự nhiên để xem rằng nó có rời không, tuy nhiên nếu vật đó đang mọc hay gắn liền với đất thì phải khôi phục lại nó ở vị trí bám chặt với mặt đất như ban đầu nhất.

Người chơi sẽ bị phạt Hình phạt Chung nếu vi phạm điều luật nêu trên (thua hố trong thi đấu đối kháng, 2 gậy phạt trong thi đấu gậy)