Để kiểm tra gió trên sân, thông thường các golfer sẽ bứt cỏ trên sân và ném lên trời. Tuy nhiên, nhiều golfer lại sử dụng một số loại dụng cụ đặc biệt khác để có hiệu quả hơn. Cùng tìm hiểu các tình huống và cách xử lý đúng luật.

Thay vì bứt cỏ lên để kiểm tra gió, có được dùng giấy ăn? 

Theo Luật 4.3 (a), bạn không được dùng “vật nhân tạo” để kiểm tra hoặc tính gió. Và giấy ăn được coi là nhân tạo. Bạn sẽ nhận hình phạt chung trong lần đầu tiên vi phạm (phạt 2 gậy ở đấu gậy và xử thua hố ở đấu đối kháng); vi phạm lần thứ 2 sẽ bị truất quyền thi đấu.

Có được kiểm tra gió trên sân nhờ khói thuốc của bạn cùng chơi? 

Khói thuốc là thứ hoàn hảo để chỉ hướng và tốc độ gió. Tuy nhiên, bản chất của nó cũng giống như giấy ăn. Việc sử dụng nó trên sân là không sai, nhưng nếu bạn dùng với mục đích để tính gió là vi phạm luật. Xì gà, thuốc lá hoặc tẩu đều được coi là “vật nhân tạo”. Vậy trường hợp bạn không trực tiếp sử dụng mà quan sát từ bạn cùng chơi thì sao? Nếu bạn không nhờ họ mà chỉ quan sát, thì bạn hoàn toàn “trong sạch”. Nhưng nếu bạn nhờ bạn cùng chơi thả khói với mục đích để kiểm tra gió, bạn cũng sẽ nhận hình phạt như trên.