Trên thực tế, trước năm 2020 có tới hai con số tối đa, một cho nam (cao hơn) và một cho nữ. Nhưng từ năm 2020, Handicap index tối đa đã thay đổi và được áp dụng cho cả nam và nữ.

Điểm Handicap index tối đa trước năm 2020

Điểm Handicap index tối đa mà một golfer nam có thể sở hữu là 36.4 (hoặc đối với handicap index cho 9 hố là 18.2). Dù vậy, con số đó là rất khó để đạt tới. Theo thống kê của USGA, chỉ có dưới 1 % (chính xác là 0.92 %) golfer có handicap index từ 35.0 đến tối đa 36.4. Trùng hợp, phần trăm đó cũng tương ứng với các golfer sở hữu handicap index +1 hoặc tốt hơn. 

Trong khi đó, đối với nữ thì con số này là 40.4 (hoặc với 9 hố là 20.2). Tuy nhiên, khác với nam, mức handicap index từ 39.0 đến 40.4 lại chiếm tỷ lệ phần trăm cao nhất đối với các golfer nữ. Theo USGA, có tới 10.09 % các golfer có mức handicap thuộc nhóm này. Trong khi đó, chỉ có 0.25 % golfer nữ có mức handicap index +1 hoặc tốt hơn.

Điểm Handicap index tối đa từ năm 2020

Bắt đầu từ năm 2020, USGA và R&A và các tổ chức quản lý handicap trên toàn thế giới, bao gồm cả Việt Nam đều đã chuyển sang sử dụng một hệ thống handicap mới gọi là Hệ thống Handicap Thế giới (World Handicap System).

Với hệ thống mới này, điểm handicap index tối đa sẽ được nâng lên thành 54.0 và được áp dụng cho cả nam và nữ. Việc tăng điểm handicap index tối đa này sẽ giúp các golfer dễ dàng tính toán và theo dõi trình độ của bản thân hơn so với trước đây.

Có handicap sân tối đa không?

Theo lý thuyết là không. USGA không đưa ra con số tối đa về handicap sân. Tuy nhiên, trên thực tế, handicap sân sẽ có giới hạn bởi nó phải phụ thuộc vào chỉ số slope rating (chỉ số độ dốc) của các sân golf (có giới hạn).

Khi đi chơi golf, các golfer sẽ quy đổi handicap index của mình theo handicap sân trước khi bắt đầu một vòng đấu. Handicap sân được tính bằng cách lấy handicap index của golfer nhân với slope rating (tối đa 155) của sân, rồi chia cho 113.