Hãy cùng tìm hiểu sai bóng” (wrong ball) là gì và luật khi đánh sai bóng.

 

Bạn và người chơi cùng nhóm đều phát bóng vào vùng cỏ rough. Bạn tiến đến khu vực 2 quả bóng đó và thực hiện cú đánh trước. Nhưng đến khi bạn chơi đến kiểm tra quả bóng còn lại thì phát hiện ra bạn đã đánh bóng của người đó.

Vậy trong trường hợp này áp dụng luật thế nào? Trước tiên cùng định nghĩa “sai bóng”.

Theo luật golf bởi USGA và R&A, “sai bóng” là:

  • Bất kỳ bóng nào không phải của người chơi đó:

– Bóng trong cuộc (bóng ban đầu hoặc bóng thay thế)

– Bóng dự phòng (trước khi nó bị loại bỏ dưới luật 18.3c), hoặc

– Bóng thứ 2 trong đấu gậy được áp dụng từ Luật 14.7b hoặc 20.1c.

  • lBóng của chính người chơi đó bị mất ở ngoài biên hoặc đã được nhấc lên nhưng chưa được đưa trở lại cuộc chơi.

Ví dụ về “sai bóng”:

lBóng của người chơi khác trong cuộc

lBóng lạc trên sân

Về cơ bản, trước khi thực hiện bất kì cú đánh nào, hãy chắc chắn rằng bóng đó là của mình. Đó là lý do mà luật golf bắt buộc người chơi trước mỗi cuộc đấu phải đánh dấu bóng của mình để phân biệt với người khác.

Tuy nhiên, đôi khi những sự cố có thể xảy ra, khi bóng bạn rơi vào những khu vực khiến bạn khó lòng phân biệt và nhận nhầm bóng người khác là của mình.

Luật khi đánh sai bóng:

Trong phần lớn các trường hợp, khi chơi sai bóng, bạn sẽ bị xử thua hố ở match play và phạt 2 gậy ở stroke play.

Ở stroke play, người phạm luật phải quay trở lại vị trí cũ và thực hiện lại cú đánh bằng đúng bóng của mình. Nếu không thực hiện lại cú đánh đó trước khi phát bóng ở hố sau, người chơi có thể sẽ bị truất quyền thi đấu.

Người chơi bị người khác đánh nhầm bóng sẽ phải thay bóng gần vị trí ban đầu nhất để thực hiện cú đánh của mình.