Bạn có bao giờ gặp phải những tình huống khó xử về luật golf? Cùng VGM tìm hiểu những tình huống điển hình để không bị phạt gậy đáng tiếc.

BY QUAN VU l R&A Level 3 – Cố vấn luật golf

Golf160

Q: Bóng của golfer A nằm cheo leo trên mép của khu vực bẫy cát, khi A bước lại gần quả bóng thì bóng lăn vào trong bẫy cát. Tình huống này xử lý thế nào? Tương tự nếu không phải golfer A mà là bạn chơi của A hay caddie thì sao?

A: Đầu tiên phải xem xét nguyên nhân đã làm quả bóng đó di chuyển (rơi vào khu vực bẫy cát),

l Nếu là do các yếu tố tự nhiên (như gió hay nước) thì theo điều luật 9.3 golfer A sẽ không bị phạt và phải chơi bóng tại vị trí bóng nằm mới.

l Nếu quả bóng bị di chuyển là do tác động của golfer A (bước lại gần quả bóng) thì theo điều luật 9.4, golfer A sẽ bị phạt 1 gậy, bóng phải được đặt về vị trí ban đầu để tiếp tục chơi. Chú ý: nếu quả bóng bị di chuyển trong lúc golfer A đang đi kiếm quả bóng và trước khi nó được tìm ra thì sẽ không có hình phạt nào cho golfer A.

l Nếu quả bóng bị di chuyển bởi golfer B (bạn chơi của A) thì:

– Nếu B là đồng đội của A trong thi đấu trận đồng đội: A sẽ bị phạt 1 gậy.

– Nếu B là đối thủ trong thi đấu trận (match play): theo điều luật 9.5 B sẽ bị phạt 1 gậy, bóng phải được đưa về vị trí cũ. Chú ý, trong trường hợp B làm nhấc bóng, chạm vào bóng hay làm bóng của A di chuyển với mục đích là công nhận cú đánh tiếp theo của A hay công nhận kết quả hố hay trận đấu thì B sẽ không bị phạt. Hay là B làm theo yêu cầu của A (nhấc bóng hay đánh dấu vị trí bóng) hay trong trường hợp đánh dấu vị trí và nhấc bóng trên khu vực green do nhầm lẫn là bóng của mình.

– Nếu B là bạn chơi cùng nhóm trong thi đấu gậy: sẽ không ai bị phạt, bóng phải được đặt lại vị trí ban đầu.

l Tương tự với caddie: Nếu caddie làm di chuyển bóng của người chơi thì tùy thuộc vào caddie đó đang phục vụ ai, thì sẽ xử lý tương ứng với từng trường hợp như đã nêu ở trên.