Bạn có bao giờ gặp phải những tình huống khó xử về luật golf? Cùng VGM tìm hiểu những tình huống điển hình để không bị phạt gậy đáng tiếc.

BY QUAN VU l R&A Level 3 – Cố vấn luật golf

R&A Level 3 - Cố vấn luật golf

Q: Golfer X đánh bóng t đim A, bóng bay qua khu vc pht màu vàng ri rơi vào khu vc pht màđỏ dc fairway. Golfer X đã thc hin vic th bóng tđim C, là đim nm trêđường thng kéo dài t c ca h golf đang chơi tđim B và kéo dài vô tn. 2 người cùng chơi nói golfer X x lý sai lut, golfer Y nói là X phi th bóng  trước vùng by nước cc vàng vì bóng ct khu vc pht màu vàng, còn golfer Z thì nói X phi th bóng trong vòng 2 gy t đim B vì bóng ct khu vc pht màđỏ, nơi có c rough dày. Trường hp này ai đúng?

A: Theo điều luật 17.1, khi người chơi đánh bóng vào khu vực phạt, nếu người chơi không đánh bóng tại vị trí bóng nằm thì họ có những lựa chọn giải thoát chịu phạt như sau:

l Giải thoát Cú đánh và Khoảng cách: Thả 1 quả bóng khác tại khu vực vừa thực hiện cú đánh trước đó theo điều luật 14.6. Hoặc

l Giải thoát trên đường thẳng kéo dài về sau: Thả 1 quả bóng trong Khu vực Giải thoát, là khu vực có bán kính là chiều dài 1 cây gậy từ Điểm Tham chiếu, là điểm bất kỳ nằm trên đường thằng kéo dài từ hố đến điểm cắt ranh giới khu vực phạt cuối cùng của quả bóng và kéo dài về phía sau. Hoặc

l Nếu đó là khu vực phạt màu đỏ thì người chơi có thêm một sự lựa chọn khác là Giải thoát ngang: Theo đó người chơi có thể thả bóng trong Khu vực Giải thoát có bán kính là chiều dài 2 cây gậy tính từ Điểm tham chiếu là điểm cắt ranh giới khu vực phạt cuối cùng của quả bóng.

Chú ýKhu vc Gii thoát phi trong các gii hn sau: – Không gần hố hơn điểm tham chiếu. – Có thể nằm trong bất cứ khu vực nào của sân, nhưng không phải là khu vực phạt, – Nếu Khu vực Giải thoát nằm trong cùng cả 2 khu vực khác nhau thì bóng sau khi thả phải lăn tới và nằm im tại cùng 1 khu vực của sân khi bóng chạm sân lần đầu.

Do đó với trường hợp trên golfer X đã xử lý đúng luật; Golfer Z nói không sai, tuy nhiên người chơi có toàn quyền lựa chọn các phương án xử lý có lợi nhất cho mình, miễn là đúng theo luật; còn golfer Y thì đã sai, vì điểm cắt ranh giới khu vực phạt cuối cùng của trái bóng mà golfer X đánh là khu vực phạt màu đỏ chứ không phải là khu vực phạt màu vàng.

Có 2 điểm cần chú ý khi đánh bóng vào khu vực phạt là: 1 luôn tính điểm bóng cắt ranh giới khu vực phạt CUỐI CÙNG để làm điểm tham chiếu và 2 là người chơi có thể chọn cách thả bóng bất kỳ trong các cách thả bóng theo luật 17.1d, miễn là cách thả bóng đó đúng theo luật qui định.