Việc một quả bóng va chạm bóng khác trong một vòng golf là chuyện không quá hiếm gặp. Luật giải quyết trong những tình huống này như thế nào?

Câu trả lời phụ thuộc vào vị trí của 2 quả bóng trước khi va chạm: Cả 2 đều ở trên putting green, không ai hoặc chỉ 1 trong số đó nằm trên putting green. Từ đó sẽ quyết định có xử phạt hay không, cho ai, và cả 2 golfer sẽ phải làm gì tiếp theo.

Trường hợp 1

Nếu chỉ 1 bóng hoặc không bóng nào ở sẵn trên green, khi va chạm xảy ra, không golfer nào bị phạt.

Chi tiết:

– Giả sử A đánh cú tee shot/cú tiếp cận, B đánh sau và chạm vào bóng của A trên fairway/green.

– Trường hợp này sẽ giải quyết theo Luật 9.6 – Bóng bị nhấc lên hoặc bị di chuyển bởi ngoại lực (Ghi chú: bóng của B được coi là ngoại lực), khi đó không golfer nào bị xử phạt.

- B sẽ chơi bóng ở vị trì bóng nằm. Bóng của A sẽ được đặt lại vị trí cũ trước khi va chạm.

- Nếu A không di chuyển bóng về vị trí cũ, hoặc nếu B không chơi bóng ở vị trí bóng nằm, sẽ bị phạt thua hố ở match play, phạt 2 gậy ở stroke play.

Trường hợp 2

Nếu cả 2 đều đã ở trên putting green trước khi xảy ra va chạm, người đánh bóng gây ra va chạm sẽ bị phạt 2 gậy, người còn lại không bị phạt. Ghi chú: Xử phạt này chỉ được áp dụng trong thi đấu stroke play.

Chi tiết:

– Giả sử A và B đều đang trên green, A thực hiện cú gạt và bóng chạm vào bóng của B.

- Trường hợp này sẽ giải quyết theo Luật 11.1 – Bóng khi di chuyển vô tình trúng vào người hoặc ngoại lực:

Trong đấu match play sẽ không có xử phạt nào, trong stoke play golfer A sẽ bị phạt 2 gậy. Sau đó, A chơi bóng ở vị trí bóng nằm, B đưa bóng trở về vị trí trước khi va chạm.