Hầu hết các golfer đều nắm được chiều dài tiêu chuẩn của một hố golf theo bản năng. Nếu chơi đủ nhiều, chắc chắn bạn sẽ biết được chiều dài nào sẽ tương ứng với hố par nào.

Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu các hố đấu đó phải tuân theo một quy định bắt buộc về chiều dài hay không. Trên thực tế, không có luật golf cụ thể nào quy định điều đó. Par của một hố đấu phụ thuộc vào nhà thiết kế của chính sân golf đó. Tuy nhiên, cũng có một vài hướng dẫn. USGA và R&A đã ban hành hướng dẫn cho việc quy định par của một hố đấu dựa trên khoảng cách; ví dụ một hố dài 180 yards sẽ được đánh dấu là par 3.

Những hướng dẫn này được thay đổi qua thời gian, và cách mà chúng được sử dụng cũng thay đổi theo.

Trước tiên, bạn cũng nên hiểu par nghĩa là gì: Par của một hố golf là số gậy mà một golfer trình độ cao dự đoán sẽ cần để kết thúc một hố đấu. Và tất cả các par (3, 4, 5 hoặc 6) đều cần 2 putt. Ví dụ ở một hố dài 180 yards được quy định là par 3 vì một golfer trình độ cao được dự đoán sẽ cần 1 gậy để đưa bóng lên green, rồi sau đó mất 2 gậy gạt để đưa bóng vào lỗ, tổng cộng là 3 gậy.

Hướng dẫn đánh dấu par thời điểm hiện tại

Par       Men                            Women

Par 3   Lên đến 250 yards      Lên đến 210 yards

Par 4   251 – 470 yards           211 – 400 yards

Par 5   471 – 690 yards           401 – 575 yards

Par 6   691 yards+      576 yards+

Các con số hướng dẫn này cũng phụ thuộc vào “chiều dài chơi thực tế” của một hố đấu. Ví dụ 2 hố đấu có chiều dài tương đương là 450 yards, tuy nhiên một hố xuống dốc còn một hố lên dốc tính từ tee đến green. Rõ ràng, dù chiều dài bằng nhau, nhưng hố đấu xuống dốc sẽ dễ hơn hố lên dốc vì độ dốc ảnh hưởng đến khoảng cách bay xa hay gần của cú đánh. 

Hướng dẫn đánh dấu par đã thay đổi thế nào?

1911: 

USGA bắt đầu sử dụng thuật ngữ “par” từ năm 1911, biến nó trở thành hướng dẫn đánh dấu par đầu tiên trong lịch sử.

Par 3:  Lên đến 225 yards

Par 4:  225 – 425 yards

Par 5: 426 – 600 yards

Par 6: 601 yards +

1917

Par 3: Lên đến 250 yards

Par 4: 251 – 445 yards

Par 5: 446 – 600 yards

Par 6: 601 yards or more

1956

Par 3: Lên đến 250 yards

Par 4: 251 – 470 yards

Par 5: 471 yards+