Trong quá trình chơi một hố golf, người chơi được yêu cầu phải đánh bóng của mình từ Khu vực Phát bóng tới khu vực green và đưa bóng vào hố golf. Dưới đây là những quy định cụ thể mà golfer cần biết.

1. Sử dụng 1 quả bóng

 Người chơi được yêu cầu chỉ sử dụng 1 quả bóng

Người chơi được yêu cầu chỉ sử dụng 1 quả bóng được đánh đi từ Khu vực Phát bóng tới khi bóng được đưa vào hố golf, trừ khi quả bóng đó bị mất hay bị ngoại biên (OB) hay là khi người chơi được phép thay thế 1 quả bóng khác mà luật cho phép.

Chú ý: người chơi phải sử dụng bóng hợp chuẩn để chơi và nên đánh dấu quả bóng mình chơi để tránh bị nhầm lẫn với bóng của người khác.

2. Thay thế bóng

Như đã nói ở trên, người chơi chỉ được sử dụng 1 quả bóng duy nhất trong quá trình chơi một hố golf. Tuy nhiên trong một số trường hợp, luật cho phép người chơi được thay quả bóng đang trong cuộc của mình bằng 1 quả bóng khác, đó là:

Người chơi được thay quả bóng khác trong một số trường hợp

  • Khi người chơi thực hiện các giải thoát theo 1 điều luật nào đó, bao gồm cả việc thả bóng hay đặt bóng; hoặc khi người chơi phải chơi lại từ vị trí mà mình vừa thực hiện cú đánh trước đó. Lúc này người chơi có thể dùng bóng gốc hay thay thế bằng 1 quả bóng khác.
  • Tuy nhiên, với các trường hợp mà luật yêu cầu người chơi phải ĐẶT LẠI bóng của mình thì họ không được phép thay thế quả bóng khác trừ khi: bóng của người chơi không thể lấy lại được trong thời gian ngắn; khi bóng của người chơi bị nứt; khi cuộc chơi được bắt đầu lại sau khi nó bị dừng; khi bóng của người chơi bị đánh nhầm bởi người khác.
  • Khi người chơi thay thế bóng thì quả bóng đó sẽ trở thành bóng trong cuộc. Quả bóng gốc sẽ không còn là bóng trong cuộc nữa ngay cả khi nó vẫn còn nằm trên sân và người chơi không được phép đánh vào quả bóng này nữa.

3. Bóng Sai

Bóng Sai là 1 quả bóng trên sân golf mà không phải là bóng trong cuộc của người chơi, hay là 1 quả bóng dự phòng của người chơi (trước khi nó bị loại bỏ) hoặc là quả bóng thứ 2 mà người chơi được phép chơi trong khi thi đấu gậy theo điều luật 14.7b & 20.1c.

Bóng Sai là 1 quả bóng trên sân golf mà không phải là bóng trong cuộc của người chơi 

Nói 1 cách khác đó là 1 quả bóng của người chơi khác hay là 1 quả bóng lạc, ngay cả khi quả bóng đó thuộc về người chơi nhưng nó đã bị ngoại biên (out of bound) hay là bị xem là mất, hoặc là được nhấc lên nhưng chưa được đưa trở lại trong cuộc thì cũng là 1 quả Bóng Sai. Người chơi không được phép đánh vào quả Bóng Sai trong khi chơi.

Trong khi chơi một hố golf, nếu người chơi thực hiện 1 cú đánh vào quả Bóng Sai thì người chơi bị xem là đánh nhầm bóng và theo đó sẽ bị phạt Hình phạt Chung (thua hố trong thi đấu đối kháng; 2 gậy phạt trong thi đấu gậy).

Nếu đang thi đấu thể thức đấu gậy thì người chơi bắt buộc phải sửa lỗi bằng cách đánh quả bóng đúng của mình tại vị trí gốc của nó đang nằm hoặc thực hiện việc giải thoát theo luật. Nếu người chơi không sửa lỗi trước khi thực hiện cú phát bóng ở hố tiếp theo, người chơi sẽ bị truất quyền thi đấu. Chú ý rằng tất cả các cú đánh vào quả Bóng Sai mà người chơi đã thực hiện sẽ không tính (bao gồm cả các gậy phạt liên quan tới việc đánh quả Bóng Sai đó).

Khi thi đấu thể thức đối kháng, nếu người chơi và đối thủ đánh nhầm bóng của nhau thì người nào thực hiện cú đánh nhầm bóng trước thì người đó sẽ bị xử thua hố golf đó, nếu không xác định được ai đánh trước thì 2 người tiếp tục chơi hố golf đó với quả bóng đã bị đánh nhầm.