Tiếp nối chủ đề về Thi đấu Đối kháng (Match Play) ở số trước, lần này chúng ta sẽ đi vào chi tiết của thể thức Foursome.

By Vũ Quân – Cố vấn luật Golf, R&A Level 3