Cùng VGM tìm hiểu những tình huống với bóng và cách xử lý đúng luật.
  1. 1. Mất bóng vừa đánh dấu trên green

Tình huống: Sau khi đánh dấu bóng trên green và nhấc bóng lên, người chơi hoặc caddie của họ làm rơi bóng xuống nước và không thể lấy lại được. Không có sẵn bóng đúng loại và hãng để thay thế. Luật cho lỗi này và phương án giải quyết là gì?

Giải quyết: Bóng nhấc lên khỏi putting green phải được đặt lại chính xác bằng bóng cũ, đúng loại và hãng bóng. Nếu bạn dùng bóng khác để đặt lại trên green không theo Luật, bạn sẽ bị phạt 2 gậy trong đấu gậy hoặc thua hố trong đấu đối kháng. Tuy nhiên, Luật thi đấu một bóng chỉ được áp dụng khắt khe cho golfer chuyên nghiệp, hoặc các golfer nghiệp dư với trình độ cao.

  1. 2. Tự động thay đổi vị trí đánh dấu bóng trên green

Tình huống: Sau khi A đánh dấu bóng, B chip bóng lên green. Vị trí đánh dấu của A nằm trên line của B. A đã tự động di chuyển vị trí đánh dấu của mình mà chưa cần B phải yêu cầu.

Tự động thay đổi vị trí đánh dấu bóng trên green

Giải quyết: A có thể tự di chuyển đánh dấu bóng của mình mà không cần đợi B phải yêu cầu. A sẽ đợi B thực hiện xong cú putt, sau đó di chuyển đánh dấu về vị trí cũ và tiếp tục thực hiện cú đánh như bình thường. Nhưng nếu A không di chuyển lại về vị trí ban đầu mà thực hiện ngay cú putt, A sẽ bị phạt 2 gậy trong đấu gậy hoặc thua hố trong đấu đối kháng.

  1. 3. Không nhấc bóng ra khỏi hố

Tình huống: A gạt bóng vào lỗ nhưng không nhấc bóng ra. Sau đó B thực hiện cú gạt, bóng xuống lỗ nhưng cuối cùng lại bật ra. A có bị phat không? Cú gạt của B có được tính là thành công không, hoặc B có được thực hiện lại cú gạt không?

Không nhấc bóng ra khỏi hố

Giải quyết: Bóng trong lỗ có thể được nhấc ra bởi bất kỳ ai, không chỉ riêng A, và A sẽ không bị phạt gì khi để nguyên bóng trong lỗ. Trong tình huống này, bóng của B không được tính là rơi vào lỗ và phải tiếp tục gạt. Trước đó, B nên tự nhấc bóng của A ra, hoặc yêu cầu A làm điều đó.