Một trong những điều thay đổi của luật 2019 đó là việc hạn chế người chơi thay đổi gậy trong một vòng đấu.

By Quân Vũ – Cố vấn luật (R&A Level 3)

Theo đó thì điều luật 4.1 qui định người chơi chỉ được phép thay đổi gậy bị hỏng hóc trong khi thi đấu nếu hư hỏng đó là do các tác nhân bên ngoài hay là người nào khác ngoại trừ bản thân người chơi hay caddie của họ, nếu không phải do các lý do đó thì người chơi không được phép thay thế bằng gậy khác, người chơi được phép tiếp tục dùng cây gậy bị hỏng đó hoặc sửa chữa nó cho cuộc chơi của mình, cho dù nó hỏng tới cỡ nào đi chăng nữa. Sau đây là một số tình huống cụ thể liên quan:

1 Người chơi thục hiện một cú đánh gần một cái cây, gậy của người chơi va vào cây và bị cong, dẫn tới việc cây gậy không còn hợp chuẩn. Theo luật mới 2019 người chơi được tiếp tục sử dụng cây gậy hỏng đó mặc dù nó không còn hợp chuẩn. Đúng, điều luật 4.1a (2) cho người chơi được phép sử dụng cây gậy không hợp chuẩn do bị hỏng hóc trong quá trình sử dụng trong một vòng đấu.

2 Người chơi A sau khi bắt đầu vòng đấu của mình thì phát hiện ra là một cây gậy kỹ thuật (wedge) của mình bị hỏng từ vòng đấu trước đó nên đã không còn là hợp chuẩn theo luật nữa. Nếu người chơi A tuyên bố loại cây gậy này ra khỏi bộ gậy của mình và không tiếp tục sử dụng cây gậy đó trong suốt vòng đấu của mình thì anh ta sẽ không bị phạt? Đúng, trong điều luật 4.1a (1) có ghi rõ, người chơi chỉ bị phạt nếu anh hay cô ta sử dụng gậy không hợp chuẩn để thực hiện cú đánh, chứ không phạt khi người chơi chỉ mang theo mà không sử dụng nó.

3 Người chơi bắt đầu vòng đấu của mình với một cây gậy bị hỏng từ vòng đấu trước, do không kiểm tra kỹ nên người chơi đã thực hiện cú đánh với cây gậy hỏng đó. Người chơi sẽ không bị phạt vì anh ta không cố tình sự dụng nó? Sai, người chơi A bị loại khỏi cuộc chơi vì đã sử dụng cây gậy không hợp chuẩn để thực hiện cú đánh. Xem điều Luật 4.1a (1) œ