Bạn có bao giờ gặp phải những tình huống khó xử về luật golf? Cùng VGM tìm hiểu những tình huống điển hình để không bị phạt gậy đáng tiếc.

BY VŨ QUÂN – Chủ tịch CLB trọng tài golf Việt Nam

Q&A: Những tình huống golf

HỎI
Thế nào là Lời khuyên trong lúc thi đấu; Ai được phép đưa ra lời khuyên cho người chơi.
TRẢ LỜI
Theo định nghĩa về ”Lời khuyên” trong luật golf. ‘’Lời khuyên’’ là bất cứ nhận xét bằng lời hay hành động (như là trình diễn cây gậy mà vừa được sử dụng để thực hiện cú đánh) mà có ý định làm ảnh hưởng tới người chơi trong việc:
Chọn một cây gậy, thực hiện một cú đánh, hay quyết định cách chơi một hố hay một vòng đấu. Nhưng lời khuyên không bao gồm những thông tin được công bố chung, như là: vị trí của mọi vật trên sân golf như là hố, khu vực đẩy bóng, fairway, khu vực phạt, hố cát, hay bóng của người chơi khác. Khoảng cách hay các điều Luật. Theo luật 10.2a, trong 1 vòng đấu người chơi  không được: i) đưa ra lời khuyên cho bất kỳ ai đang chơi cùng; ii) Xin lời khuyên từ người khác trừ caddie của mình; iii) chạm vào thiết bị của người chơi khác để thu thập thông tin mà có thể sẽ trở thành lời khuyên nếu được cung cấp hay được hỏi từ người chơi khác (như là sờ vào gậy hay túi gậy của người chơi khác để xem cây gậy nào vừa được sử dụng).
Riêng trong một số thể thức thi đấu đối kháng mà có đồng đội cùng đánh, người chơi có thể nhận hay đưa ra lời khuyên cho đồng đội của anh ta hay caddie của họ.
Xử phạt cho việc vi phạm luật này là: Hình phạt chung (trong thi đấu đối kháng – thua hố; Trong thi đấu gậy – phạt 2 gậy).

HỎI
Như hình bên dưới A & B đánh bóng từ khu vực phát bóng, cả 2 đều đưa bóng vào khu vực phạt nằm tại điểm A & B, cả 2 đều quyết định đánh tại vị trí bóng nằm trong khu vực phạt, cú đánh tiếp theo của A vẫn chưa đưa được bóng ra khỏi bẫy nước và rơi tới vị trí X và không đánh được, Cú đánh của B thì lại đưa bóng vào khu vực ngoại biên. Hỏi trong trường hợp này A & B phải xử lý thế nào?
TRẢ LỜI
A sẽ chịu 1 gậy phạt và có thể (a) thả bóng tại điểm A đánh đi với cú đánh thứ 4 (luật 17.1b); (b) Chọn điểm 1 tham chiếu trên trên đường kẻ E-E ngoài bẫy nước thực hiện việc ”giải thoát về phía sau”: thả bóng trong khu vực giải thoát có diện tích là chiều dài 1 gậy từ điểm tham chiếu, đánh cú đánh thứ 4 (Luật 17.1d(2)); (c) Thực hiện giải thoát “cú đánh và khoảng cách’’ đánh lại 1 cú đánh khác từ khu vực phát bóng, tính là cú đánh thứ 4 (luật 17.1d(1)). Trong trường hợp A thả bóng tại điểm A và bóng lăn và nằm tại vị trí mà A thấy rằng không thể đánh được thì A có thể cộng thêm 1 gậy phạt và có thể Thực hiện việc giải thoát như (b) đánh (c), đánh cú đánh thứ 5.
Đối với B
- Có thể thực hiện việc giải thoát ”cú đánh và khoảng cách” theo nluật 18.2b, sử dụng điểm B là điểm tham chiếu cho khu vực giải thoát của mình đánh bóng với cú đánh thứ 4.
– Nếu người chơi thực hiện việc giải thoát ‘’cú đánh và khoảng cách” bởi thả 1 quả bóng tại nơi vừa đánh (trong khu vực phạt), điểm B và quyết định không đánh quá bóng đó B có thể: (a) chịu thêm 1 gậy phạt, thực hiện việc giải thoát ”kéo dài về phía sau’’ trên đường kẻ F-F ngoài khu vực phạt thả bóng theo luật 17.1d(2) và đánh đi với cú đánh thứ 5 hay (b) nhận thêm 1 phạt, đánh lại từ khu vực phát bóng với cú đánh thứ 5 theo luật 17.2a(2).
- B cũng có thể lựa chọn việc nhận 2 gậy phạt và thực hiện việc giải thoát ngoài khu vực phạt mà không cần phải thả bóng trong khu vực phạt trước.