Bước sang năm 2023, luật golf có nhiều điểm thay đổi và Lexus Challenge là giải đấu quốc gia đầu tiên của Việt Nam áp dụng. 

Luật golf được ban hành bởi R&A Rules Ltd. và Hiệp hội Golf Mỹ (USGA). Bước sang năm 2023, luật có một số thay đổi mà những vận động viên và người chơi golf cần lưu ý. Dưới đây là những thay đổi:

1. Luật 1.3c(4): Áp dụng hình phạt cho nhiều lỗi vi phạm

Đưa ra khái niệm đơn giản hơn về cách xác định người chơi sẽ nhận nhiều hình phạt (phạt nhiều lần) cho nhiều lỗi vi phạm.

Luật golf 2019: Nếu có nhiều vi phạm, cần xác định nếu chúng có liên quan với nhau. Nếu không có liên quan, người chơi nhận nhiều hình phạt.

Nếu có liên quan, sẽ nhận nhiều hình phạt nếu đã có một hành động can thiệp. Nếu không có hành động can thiệp, chỉ nhận một hình phạt có mức cao nhất.

Luật golf 2023: Không cần phải xác định các lỗi vi phạm có liên quan với nhau hay không.

Hành động can thiệp là yếu tố duy nhất được sử dụng để xác định người chơi có nhận nhiều hình phạt hay không.

Chỉ có hai hành động can thiệp:

– Hoàn thành một cú đánh.

– Biết/nhận biết về vi phạm.

2. Luật 3.3b (4): Trách nhiệm của người chơi về điểm chấp (handicap) trên bảng điểm trong đấu gậy

Người chơi không còn chịu trách nhiệm về điểm chấp trên bảng điểm của họ trong đấu gậy.

Luật golf 2019: Người chơi có trách nhiệm đảm bảo bảng điểm của họ có thể hiện điểm chấp và điểm chấp đó chính xác.

Ghi chú: Nếu người chơi nộp bảng điểm mà không có điểm chấp hoặc điểm chấp cao hơn thực tế, sẽ bị phạt.

Luật golf 2023: Người chơi không có trách nhiệm về điểm chấp trên bảng điểm của họ. Hội đồng/Ban tổ chức giải chịu trách nhiệm tính điểm chấp của người chơi.

Ghi chú: Nếu người chơi nộp bảng điểm mà có điểm chấp không chính xác, sẽ không bị phạt.

Lexus Challenge 2023 sẽ là giải đấu đầu tiên của Việt Nam áp dụng các điều chỉnh của luật golf. Ảnh: VGA Tour
Lexus Challenge 2023 sẽ là giải đấu đầu tiên của Việt Nam áp dụng các điều chỉnh của luật golf. Ảnh: VGA Tour

3. Luật 4.1a (2): Sử dụng, sửa chữa hoặc thay thế gậy bị hư hỏng trong vòng đấu

Được phép thay đổi gậy bị hư hỏng trong vòng đấu.

Luật golf 2019: Người chơi thường không được phép thay thế gậy đã bị hư hỏng trong vòng đấu, trừ một vài trường hợp đặc biệt.

Ghi chú: Trường hợp đặc biệt hư hỏng gây ra bởi chính người chơi, caddie/đồng đội của họ hoặc bởi yếu tố tự nhiên.

Luật golf 2023: Trừ trường hợp lạm dụng, người chơi có thể sửa chữa hoặc thay thế gậy bị hư hỏng trong vòng đấu.

Ghi chú: Ví dụ của lạm dụng: người chơi đập gậy xuống đất, bẻ gậy trong lúc giận dữ.

4. Luật 6.3b(3): Thay thế bóng khi đang chơi một hố

Giảm nhẹ hình phạt cho lỗi đánh bóng được thay thế không đúng.

Luật golf 2019: Hình phạt khi vi phạm: Hình phạt chung (thua hỗ trong đấu đối kháng, 2 gậy trong đấu gậy).

Luật golf 2023: Hình phạt vi phạm: 1 gậy phạt (Trong cả đấu đối kháng và đấu gậy).

5. Luật 9.3: Bóng bị di chuyển bởi yếu tố tự nhiên

Thêm vào một ngoại lệ cho phép người chơi đặt lại bóng nếu di chuyển bởi yếu tố tự nhiên sau khi bóng đã được thả, đặt hoặc đặt lại

Luật golf 2019: Nếu bóng đang nằm yên bị di chuyển bởi yếu tố tự nhiên (gió, nước, trọng lực…), trừ trường hợp đã được nhắc và đặt lại trên khu vực gạt bóng, bóng phải được đánh từ nơi nó nằm.

Ví dụ: Thả bóng chịu phạt khỏi hồ nước (khu vực phạt), bóng sau khi thả năm yên trên sườn dốc. Khi người chơi đang chuẩn bị đánh bóng, bóng lăn xuống hồ nước. Người chơi sẽ chịu phạt thêm 1 gậy để giải thoát khỏi hồ nước đó thêm một lần nữa (trường hợp của Rickie Fowler & Charley Hoffman ở WMP Phoenix Open 2019 & 2022).

Luật golf 2023: Nếu bóng đang nằm yên (sau khi đã được thả, đặt hoặc đặt lại, bị yếu tố tự nhiên làm di chuyển đến một khu vực sân khác hoặc ra ngoài biên, bóng phải được đặt lại và đánh ở vị trí trước khi nó di chuyển mà không bị phạt.

Ghi chú: Với trường hợp của Rickie & Charley, họ có thể đặt lại bóng ở sườn dốc mà không bị phạt thêm 1 gậy (chỉ bị phạt 1 gậy do giải thoát khỏi hồ nước ở lần đầu tiên).